EVICT Elektroniczne Systemy Zabezpieczeń

Zbigniew Pawlak 500 675 110

Tytuł serwisu

Telewizja przemysłowa analogowa

Telewizja przemysłowa określana także dozorową bądź użytkową, z angielskiego CCTV, ma na celu monitoring, obserwację i rejestrację obszarów i pomieszczeń. Na realizację tego zadania składają się elementy odpowiedzialne za przetwarzanie sygnału wizyjnego na sygnały elektryczne, transmisję uzyskanych sygnałów oraz przetwarzanie ich na obrazy.

Systemy telewizji dozorowej składają się z następujących elementów:

Kamery - nie rejestrują one obrazu - razem z obiektywami stanowią "oko" całej instalacji. Podstawowym kryterium doboru jest czułość i rozdzielczość kamery. W przypadku kamer do zastosowań wewnętrznych, w pomieszczeniach o stałym oświetleniu stosuje się kamery o średniej czułości, ochrona zewnętrzna wymaga kamer o czułości wyższej. Dobra rozdzielczość kamery przydaje się w przypadku obserwacji obiektów oddalonych od kamery lub dużych terenów.

Obiektywy - przy doborze obiektywu należy wziąć pod uwagę 3 podstawowe parametry:

ogniskową - wyrażoną w milimetrach i mówiącą o kącie "patrzenia" obiektywu.

przysłonę - automatyczna lub ręczna. Przysłona automatyczna (AUTO IRIS) stosowana jest na ogół w kamerach umieszczonych na zewnątrz.

jasność - wyrażona w F. Im niższa tym większa jest przepuszczalność światła obiektywu.

Monitory - dobieramy rozdzielczość i przekątną ekranu.

rejestrator cyfrowy to połączenie wielokanałowego multipleksera i twardego dysku (na ogół wymiennego) lub zespołu dysków. Zaletą tego rozwiązania jest mała możliwość dostępu przez osoby niepowołane, a także możliwość rejestracji dużej ilości materiału.

Zalety telewizji przemysłowej:

Wysokie bezpieczeństwo mienia firmy,

Nagrany materiał może zostać wykorzystany jako materiał śledczy dla policji,

Zdalna kontrola pracy pracowników,

Łatwe przechowywanie i przeglądanie zapisu telewizyjnego,

Zapis cyfrowy pozwala na bezobsługowe działanie systemu,

Możliwość zidentyfikowania osoby, która znalazła się w miejscu, do którego nie powinna mieć dostępu,

Sterowanie kamerami za pomocą programu komputerowego,

Kompresję zapisu wideo dowolnym kodekiem video (xvid, divx) i audio,

Dynamiczne przełączanie mocy obliczeniowej na kamery, w obrębie których został wykryty ruchm

Możliwość uruchomienia alarmu po zarejestrowaniu ruchu w obrębie danej kamery,

Praca w sieci lokalnej na wielu komputerach,

Rozbudowa systemu cctv opartego na komputerze PC jest tania,

Możliwość łączenia się z systemem telewizji przemysłowej za pomocą połączenia internetowego z każdego miejsca na świecie; połączenie z serwerem jest zabezpieczone systemem haseł znanych tylko właścicielom lub wybranym pracownikom ,

Wybrane fragmenty zapisu CCTV można przechowywać dowolnie długo na dyskach serwera, albo zapisywać na płyty CD lub DVD,

Możliwość obserwacji w ciemności, dzięki wykorzystaniu reflektorów światła podczerwonego,

Możliwość stosowania kamer w różnych warunkach np. o znacznej wilgotności, w niskiej lub wysokiej temperaturze stosując różnego rodzaju obudowy,

Całodobowa obserwacja strzeżonego obszaru w różnych warunkach,

Całodobowa rejestracja obrazów ze wszystkich kamer jednocześnie,

Koszt montażu cyfrowej CCTV jest dużo niższy niż koszt montażu tradycyjnej, analogowej telewizji przemysłowej,

Szybkie wykrywanie sytuacji niebezpiecznych.