EVICT Elektroniczne Systemy Zabezpieczeń

Zbigniew Pawlak 500 675 110

Tytuł serwisu

Monitoring stadionów

Miejsca podlegające rejestracji

Miejscami podlegającymi obowiązkowej rejestracji obrazu są:

1. kasy biletowe na terenie imprezy masowej – w przypadku imprezy odpłatnej;

2. bramy, furtki i inne miejsca przeznaczone do wejścia uczestników na teren imprezy masowej;

3. drogi dla służb ratowniczych, drogi ewakuacyjne oraz ciągi komunikacyjne na terenie imprezy masowej z wyłączeniem klatek schodowych;

4. parkingi zorganizowane na terenie imprezy masowej;

5. sektory dla uczestników imprezy masowej;

6. płyta boiska lub scena.

Trybuny i płyta boiska wymagają rejestracji w taki sposób, aby oby obraz był stabilny i nagrany z częstotliwością nie mniejszą niż 12 klatek na sekundę.

Przy wejściu na teren imprezy masowej umieszcza się informację o prowadzonej rejestracji obrazu i dźwięku w trakcie trwania tej imprezy. Ponadto musi się to odbywać z poszanowaniem godności i prawa do intymności uczestników imprezy masowej oraz zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.