EVICT Elektroniczne Systemy Zabezpieczeń

Zbigniew Pawlak 500 675 110

Tytuł serwisu

Kontrola dostepu

Systemy Kontroli Dostępu (KD)


Kontrola Dostępu (KD) znajduje swoje zastosowanie najczęściej w obiektach, gdzie kładzie się szczególny nacisk na uporządkowany ruch osobowy. Często systemy te stosuje się do zabezpieczeń pojedynczych pomieszczeń, takich jak magazyny czy serwerownie. O popularności tej metody uwierzytelniania świadczy fakt wprowadzenia jej na imprezach masowych, wyciągach narciarskich, a nawet na płatnych parkingach. Coraz liczniej znajdują także zastosowanie w mniejszych obiektach, gdzie mogą być częścią systemu sygnalizacji włamania i napadu.


Metody identyfikacji (od najmniejszego do najwyższego stopnia zabezpieczenia):
· kod numeryczny lub alfanumeryczny
· karta plastikowa z nadrukowanym kodem kreskowym
· karta zbliżeniowa
· karta chipowa
· karta magnetyczna
· odcisk palca
· geometria dłoni
· tęczówka oka
· siatkówka oka
· głos
· rysunek żył
· DNA


Wszystkie metody identyfikacji wymagają odpowiednich urządzeń wejściowych (skaner, klawiatura) oraz wykonawczych (rygle, zamki elektromagnetyczne lub zwory elektromagnetyczne).
Korzystnym rozwiązaniem jest połączenie wszystkich elementów systemu w sieć,
tworząc oparty na informatyce system zabezpieczeń.


Budujemy systemy na bazie produktów firmy KANTECH, ROGER, CORRAL, IPROTECT…

System Rejestracji Czasu Pracy


System Rejestracji Czasu Pracy pozwala na dowolne skonfigurowanie kalendarzy pracy pracowników w przejrzystych oknach programu oraz na zgodne z potrzebami zakładu przyporządkowanie kalendarzy pracy pracownikom lub grupom pracowników. System rozlicza zarówno czas pracy pracowników jak i ich nieobecności. Rodzaje obsługiwanych nieobecności można dowolnie zdefiniować w systemie. Dzięki temu można zaspokoić potrzeby rozliczania pracowników specyficzne dla konkretnego zakładu. System kontroluje wykorzystanie wymiarów urlopów wypoczynkowych (w tym na żądanie), szkoleniowych, czy też opieki z artykułu 188 kp.


W sytuacji, gdy w zakładzie zainstalowanych jest wiele kontrolerów, można określić pracownikom różne obszary pracy. Dzięki temu system może na przykład automatycznie odliczać od czasu pracy wyjścia poza obszar pracy (wyjścia prywatne), a wyjścia na stołówkę czy do palarni w dozwolonym czasie liczyć jako wyjścia socjalne.


Warto zauważyć, że większość systemów potrafi automatycznie rozpoznawać wyjścia prywatne, socjalne i powrót z wyjścia służbowego. System całkowicie wyręcza pracowników z konieczności zaznaczania, jakiego rodzaju wyjście ma być zarejestrowane. Pracownicy rejestrują tylko 3 rodzaje przejść: wejście, wyjście i wyjście służbowe. Znakomicie upraszcza to obsługę systemu dla załogi, a zarazem zmniejsza ilość błędów w rejestracjach, które pracownicy popełniają.


Budujemy systemy na bazie produktów firmy UNICART, KANTECH, ROGER, MICROMADE, IPROTECT…