EVICT Elektroniczne Systemy Zabezpieczeń

Zbigniew Pawlak 500 675 110

Tytuł serwisu

Konserwacja systemów

Stałe umowy konserwacji

Świadczymy dla Państwa kompleksowe usługi konserwacyjne obecnych na rynku systemów niskoprądowych, na preferencyjnych warunkach, zarówno w okresie gwarancyjnym, jak i pogwarancyjnym:


· czas reakcji w przypadkach szczególnych: do 24 godzin od momentu przyjęcia zgłoszenia,


· czas naprawy: do 3 dni roboczych,


· urządzenia zastępcze na czas naprawy: tak,


· bieżące działania w zakresie: czyszczenia, regulacji, rekonfiguracji, programowania, sprawdzeń poprawności działania systemu itp.,


· naprawy i/lub wymiany elementów: zdewastowanych, zalanych, skradzionych, uszkodzonych wg preferencyjnej stawki za roboczogodzinę,


· rabat na wymieniane elementy: indywidualny rabat na poszczególne podzespoły systemu wymieniane w ramach naprawy,


· stały kontakt: telefoniczny/mailowy w trakcie realizacji naprawy, powiadamianie o wydłużeniach naprawy wskutek przyczyn losowych i obiektywnych,


· wiele innych: wg indywidualnych ustaleń.
Gorąco zachęcamy Państwa do korzystania z tej formy usługi gwarancyjnej i pogwarancyjnej.Umowa konserwacyjna systemu daje Państwu poczucie bezpieczeństwa i komfortu, że wszelkie działania zostaną podjęte natychmiastowo, a zaistniałe awarie usunięte szybko i sprawnie.